persoonlijk

 

 

 

Studie
Universiteit Wageningen (Vakgroep Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Hogeschool Larenstein (nu in Velp, destijds in Boskoop).

Titel
Ingenieur in de tuin- en landschapsinrichting. Max noemt zich echter kortweg tuinontwerper. Dat is namelijk wat hij met veel plezier en inzet doet: tuinen ontwerpen (en realiseren). Tuinen, parken, stedelijk groen, landschappen en natuur.

Werk
Naast zijn eigen bedrijf heeft Max gewerkt voor diverse gemeentes en grotere ontwerpbureaus.
Hij won een ontwerpprijsvraag voor een expositieterrein op de Floriade 1992 in Zoetermeer.
In zijn carrière vormen kantorenparken het hoofdbestanddeel.

 

 

Specialiteit
Al in zijn studententijd ontwierp Max tuinen voor particulieren. Dat is hij altijd blijven doen en tegenwoordig is de particuliere tuin (groot of klein) weer zijn belangrijkste werkterrein. Kenmerkend daarvoor zijn de spannende vormgeving en de harmonieuze vegetatie. Door het bijhouden van de ontwikkelingen in het plantensortiment en door veel ervaring met verschillende beplantingsprojecten is Max geleidelijk aan ook beplantingsexpert geworden.

 

 

Bedrijfsnaam
In de jaren ’90 heette zijn bedrijf MGB GroenDesign. In de jaren ’00 werd dit Griebling & Partners. In de jaren ’10 houdt Max het klein en laagdrempelig: Maxtuinen.
Deze naam staat voor persoonlijk contact en het groene werkgebied.
Maar ook voor maximaal tuinplezier!

Ambitie
Maxtuinen is letterlijk een eenmanszaak: er staat niemand op de loonlijst. Door ook nog vanuit huis te werken zijn de overheadkosten vrijwel nihil. Hierdoor kan Max zich scherp in de markt zetten. Hij durft zich wel de goedkoopste groeningenieur van Nederland te noemen. Hiermee wil hij bereiken dat een goed ontworpen tuin voor veel mensen bereikbaar is. Naast het ontwerpen van tuinen geeft Max hiertoe ook cursussen, workshops en lezingen.